Dobry Pasterz 
Księga gości
Kontakt

Sakramenty święte: Chrzest święty   Sakrament małżeństwa   Sakrament chorych 

Chrzest święty
Sakrament Chrztu św. jest udzielany w III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz.12.30.

Wymagane dokumenty:
  • Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Wypełniony formularz wcześniej odebrany z kancelarii parafialnej
  • Jeżeli dziecko było ochrzczone "z wody" w szpitalu lub w domu - należy przedstawić zaświadczenie pielęgniarki lub osoby, która tego chrztu udzieliła (z podpisem).
  • Jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii należy przedłożyć zezwolenie na chrzest od swojego Ks. Proboszcza.

Do chrztu potrzebna jest również biała szatka, świeca. Do kościoła przybywamy około 15 minut przed chrztem, aby złożyć popisy w księgach i ewentualnie uzupełnić brakujące dane. W sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu św. o godz. 17.00 ma miejsce obowiązkowa katecheza dla rodziców i chrzestnych. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony katolik wierzący i praktykujący, który przyjął sakrament Eucharystii i Bierzmowania oraz ukończył 16 lat. Jeżeli uczęszcza do szkoły - korzysta również z katechizacji, a jeśli żyje w małżeństwie posiada ślub kościelny. Rodzice chrzestni spoza naszej parafii mają obowiązek przedłożyć stosowne zaświadczenie od swojego duszpasterza. Chrzty uzupełniające oraz w nagłych przypadkach należy zgłosić i uzgodnić z Ks. Proboszczem.

Sakrament małżeństwa
Przynajmniej jedna ze stron powinna pochodzić z naszej parafii, o ile jest inaczej wymagana jest zgoda jednego z proboszczów na przeprowadzenie formalności związanych ze ślubem i pobłogosławienie małżeństwa lub tzw. licencja z parafii zamieszkania jednej ze stron.

Warunkiem zawarcia małżeństwa jest pełnoletniość narzeczonych (ukończone 18 lat). W przypadku, gdy narzeczona jest nieletnia (poniżej 18 lat) wymagane jest spotkanie rodziców z Ks. Proboszczem i wyrażenie pisemnej zgody na zawarcie małżeństwa przez ich dziecko oraz zezwolenie z sądu na ślub nieletniej.

Wymagane dokumenty:
  • Dowody osobiste lub paszporty
  • Metryki Chrztu - nie starsze niż 3 miesięcy od daty wydania
  • Świadectwo nauki religii
  • Świadectwo Sakramentu Bierzmowania (o ile nie ma adnotacji w metryce chrztu)
  • Świadectwo udziału w konferencjach przedmałżeńskich
  • Świadectwo z Parafialnej Poradni Rodzinnej (spotkania odbywają się w Sali parafii św. Piotra i Pawła w Węgorzewie)

W przypadku zawierania tzw. małżeństwa konkordatowego tzn. ze skutkami prawnymi wobec prawa cywilnego wymagane jest zaświadczenie z USC
(w 3 egz.) o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

Do sakramentu Małżeństwa wymagana jest znajomość podstawowych wiadomości religijnych (Przykazania Boże, Kościelne, główne prawdy wiary, modlitwy, podstawowe wiadomości o sakramencie małżeństwa).

Przebieg ceremonii ustalony zostaje podczas drugiego spotkania w Kancelarii Parafialnej, w tygodniu poprzedzającym zawarcie małżeństwa.

Sakrament Chorych
Chorych odwiedzamy w każdy I Piątek miesiąca o godz. 9:00.
Zgłoszenia nowych osób dokonujemy w kancelarii parafialnej.
W sytuacjach szczególnych odwiedzamy chorych w każdym czasie.
Na górę