Duszpasterstwo w naszej parafii prowadzą Księża Salwatorianie:

                       

  Proboszcz Ksiądz Piotr Mazurek  Wikariusz Ksiądz Rafał Chwałkowski


SALWATORIANIE
- duchowi synowie Księdza Franciszka od Krzyża Jordana, tworzą wspólnotę w Kościele powszechnym dla szerokiej posługi apostolskiej.

Naśladujemy naszego Założyciela przez głoszenie wszystkim ludziom, zarówno naszym życiem, jak i w działalności apostolskiej, że zbawienie ukazało się w Jezusie Chrystusie, aby wszyscy mogli dojść do "poznania Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17,3) i osiągnąć pełnię życia.

Podobnie jak naszego Założyciela, tak i nas posłannictwo zachęca do dzielenia naszego powołania apostolskiego ze wszystkimi ludźmi. Jesteśmy gotowi służyć im w każdym miejscu, wszystkimi sposobami i środkami, którymi natchnie nas miłość Chrystusa.

My, Salwatorianie, dążymy do wypełnienia naszego posłannictwa przez bycie blisko tych, którym posługujemy, przez ukazywanie ludziom dobroci i łagodności Boga, naszego Zbawiciela.

Dlatego też:

- pracujemy w Polsce, prowadząc życie parafialne;

- na misjach, na każdym kontynencie, staramy się ukazać Jezusa Chrystusa, Jedynego Zbawiciela;

- pracujemy z młodzieżą prowadząc Salwatoriański Ośrodek Powołań (SOP) oraz Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej (RMS);

- posługujemy swoim słowem, głosząc rekolekcje i misje parafialne;

- pogłębiamy bliską relację z Panem Bogiem i Jego Słowem, prowadząc Centrum formacji Duchowe (CFD);

- można nas znaleźć w Internecie, prowadzimy m.in. stronę www.katolik.pl;

- posługujemy jako kapelani w szpitalach, klasztorach, a nawet w wojsku i to nie tylko w Polsce;

- angażujemy się w pracę naukową jako wykładowcy seminaryjni czy akademiccy.

Może i Ty chcesz służyć Bogu i zostać Salwatorianinem?!
Na górę